Tietoa meistä

Kannamme vastuuta ympäristöstä

 
Strömma Finland noudattaa toiminnassaan lainsäädännön määräyksiä, toimii ympäristövastuullisesti ja sitoutuu ympäristötoimensa jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on, että jokainen toimihenkilö tuntee ja sisäistää oman toimintansa vaikutukset ympäristöön. Strömma Finlandilla on tämän lisäksi ympäristötiimi, joka vastaa ympäristöpolitiikan toteutumisesta.

Tavarantoimittajilta ja alihankkijayhteistyökumppaneilta edellytetään mahdollisuuksien mukaan Strömma Finlandin ympäristöohjelman tukemista ja avaintoimittajilta toivotaan ympäristösertifikaattia. Pyrimme myös suosimaan niitä alihankkijoita, jotka panostavat ympäristöystävällisyyteen. Näiden asioiden lisäksi pyrimme kuljetusten tehokkaaseen organisointiin, paperinkäytön vähentämiseen, tehokkaaseen lajitteluun sekä energiankulutuksen vähentämiseen päästöjen minimoimiseksi. Strömma Finland noudattaa Strömma konsernin ympäristöpolitiikkaa.
 

Ekokompassi

 
Noudatamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän kevenettyä versiota, edistääksemme ympäristötyötä sekä taataksemme kestävät toimintatavat yrityksessämme.

Lisätietoja Ekokompassista >>

Puhtaamman Itämeren puolesta

 
Teemme yhteistyötä WWF Suomen kanssa puhtaamman Itämeren puolesta. Lue lisää >>

WWF yhteistyö